Minerály

Minerály jsou látky, které si tělo samo neumí vytvořit ani vyrobit a jsou anorganického původu. Je velmi důležité je pravidelně do organismu doplňovat. Pro správnou tzv. “mineralizaci“ těla je jednak zapotřebí dostatečný obsah a poměr konzumovaných minerálů, ale zároveň schopnost organismu tyto minerály přijmout.

Minerály přijímáme v nápojích, ve stravě a v doplňcích stravy. Voda je v těle nejdůležitějším rozpouštědlem a nosičem minerálů a stopových prvků v těle. Nesmíme zapomenout, že nedostatečný obsah nějakého minerálu v našem těle může mít příčinu nejen v jeho nedostačnému příjmu či vstřebávání na straně jedné, ale zároveň na straně druhé to může být jeho nadměrná spotřeba, která vede k jeho vylučování z organismu.

Lidské tělo obsahuje přes 20 různých minerálů. Jejich malé či nadměrné užívání je pro organismus nebezpečné. Ale nejde jenom o množství jednotlivých přijímaných minerálních látek, ale důležitý je také jejich vzájemný poměr. Minerály jsou hlavně důležité pro tvorbu kostí, zubů, pomáhají přenášet kyslík a v kombinaci s vitamíny se podílejí na správné výživě těla. Podílejí se na výstavbě tělesných tkání  a jsou důležité i pro vedení nervových vzruchů.

Uplatňují se také jako aktivátory hormonů a enzymů.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

created by Georges & wix.com, thanks lemon png from pngtree.com